Hrady.cz

zámek Ostrov

nad Ohří
V r. 1545 se připomíná zámek. R. 1650 začal Julius Jindřich sasko-lauenburský stavbu barokního zámku. Je to dvoupatrová, čtyřkřídlá stavba. Vpravo čtverhranná věž. V parku barokní letohrádek. U vchodu do parku stojí Bílý dvůr – tzv. Palác princů.
Hlavní obrázek místa
Zámek Ostrov
02/2015
Graficke pismenko Město a zámek Ostrov leží v kotlině pod masívem Klínovce na říčce Bystřici asi 5 km severozápadně od řeky Ohře. Jméno Ostrov má své geografické oprávnění, protože Bystřice protékající zde obloukem a přibírající přítok z levé strany vytváří tu skutečně jakýsi poloostrov, který byl vhodný k založení osady. Tomu odpovídá i německý název Schlackenwerth (původně Slawkenwerde), tj. Slávkův ostrov. Byl to totiž Slávek, zvaný Velký, příslušník staročeského rodu Hrabišiců, předek pánů z Oseka, který zde na začátku 13. století usadil německé kolonisty a založil na místě staršího slovanského sídliště trhovou osadu, poprvé připomínanou v r. 1207, ...
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1985, 9.1. 2011

  historie

  Ostrov se prvně připomíná r. 1207. To zde však ještě nestálo žádné panské sídlo, pouze osada, postupně patřící různým vlastníkům. Postupně se rozrůstala a měnila v město a Přemysl Otakar II. je podřídil královské komoře. Roku 1437 se dostalo královské komorní město Ostrov s okolím do zástavního držení Šliků. Panské sídlo zde však vzniklo až při dělení šlikovského majetku po r. 1489. Tehdy ostrov získal Kašpar Šlik. Bezpečný doklad o existenci

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy, Nakladatelství Svoboda 1984 (doplněno redakcí hrady.cz), 26.1. 2006

  popis

  Zámek Ostrov byl na přelomu 15. -16.století přestavěn Kašparem Šlikem na renesanční zámek, který sloužil jako rezidence ostrovské větve hrabat Šliků.V první polovině 17.století byl zámek upraven a rozšířen Juliem Jindřichem, vévodou sasko- lauenburským.Současná podoba zámeckého areálu je výsledkem úprav prováděných v průběhu 19. a 20. století.Po roce 1918 sloužil zámek především jako sídlo české školy, poštovního úřadu, lesní správy a také zde

  20.2. 2015
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Ostrov
  Další zámky
  Místa v okolí

  Ostrov

  Místo se nachází v hranicích
  města Ostrov.
  HistorieSídliště, založené asi ve 13. století, bylo kolem r. 1330 povýšeno na město. Na své pečeti užívalo město plného českého znaku i s klenotem, drženého dvěma zvířaty, pokládanými dříve za vlky, ve skutečnosti, jak dnes víme, veverkami. Toto znamení zůstalo charakteristické i později pro menší pečeť města. V literatuře o dějinách města Ostrova nad Ohří se dočteme, že v r. 1577 nebo 1604 dostalo město od císaře Rudolfa II. nový znak, a to na modrém štítě pětivěžový hrad s královským erbem v bráně a veverkami po stranách. V nejnovější době byl dokonce nalezen opis privilegia z 25. července 1604, jímž Rudolf II. dal městu tento znak (otiskl jej K. Liška v Listech Genealogické a heraldické společnosti 8, 1975, bohužel bez příslušných údajů o původu a uložení opisu, které doplňuje v odstavci dokladů). Ve skutečnosti však tímto privilegiem Rudolf II. nedal městu nový znak, nýbrž jeho užívání jenom potvrdil, jak zcela jednoznačně prokazují pečeti s tímto znakem z r. 1596 (SÚA, Klášterní listiny křižovnické Scr. 19, č. 300) a dokonce z r. 1576 (OA Karlovy Vary, AM Karlovy Vary). Podle materiálu SÚA, SMP, 106-0 16 i ČKD byla totiž skutečnost asi taková: Ostrov užíval starého znamení královského erbu s veverkami po stranách asi do 16. století, kdy dostal od císaře Ferdinanda I. nebo Maxmiliána II. nejpozději r. 1575 nový znak s pětivěžovým hradem. Asi v r. 1604 shořely však v Ostrově při požáru dokumenty o znaku, a proto se Ostrovští 18. května obrátili k císaři s prosbou, aby jim potvrdil novým privilegiem užívání pečeti s novým znakem. Stalo se tak privilegiem z 25. července 1604, které tedy potvrdilo platnost privilegia vydaného asi r. 1575. Znak měl mít podle popisu v privilegiu podobu hradu, na jehož krajní věže šplhají dvě veverky a v bráně je český královský znak i s klenotem. Hrad sestával z pěti věží s brankou, vrcholících stanovými střechami s makovicemi, střední z nich nesla na špici dvě makovice. V pozdější době (18. století) se nad stejně malovaný pětivěžový hrad kladlo sedm vysokých městského střech. V období vlády Ludvíka Viléma z Badenu v 1. polovina 18. století městský český znak v bráně nahrazoval podobným znakem badenským, tj. stříbrným štítem s červeným vztyčeným doprava obráceným korunovaným jednoocasým lvem, nad kterýmžto štítkem byl kolčí helm doprava obrácený s červeno-stříbrnými pokryvadly a stříbrným křídlem v klenotu. V novější době se však město vrátilo k prvotní podobě s českým znakem, ale se sedmi špičatými střechami, což vzniklo nepochopením, že střední věž měla původně dvě makovice. Kromě toho dnes město užívá znaku bez českého erbu, tedy s branou prázdnou. Nejsprávnější by však bylo vrátit se k prvotní podobě znaku, popsané v privilegiu.

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  Turistické mapy 1:50 000, KartografieNová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 434
  Typ místa: zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: nepřístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?434
  Uveřejněno: 26.1.2006
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 18' 10.77"
  E 12° 56' 26.94"
  Země: Česká republika
  Kraj: Karlovarský kraj
  Okres:  Karlovy Vary  (KV)
  Obec: Ostrov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.225.31.188)