Hrady.cz
MPK od r.1981. Řada historických budov. Nejstarší gotická kostel sv.Jakuba. Mnoho renesančních budov, zdobené sgrafity. Dva pásy městského opevnění.
Hlavní obrázek místa
Heydlův dům a kostel sv. Jakuba
© Pavel Vítek 05/2006
Graficke pismenko Na místě nynějšího města vznikla první osada pravděpodobně po polovině 13. století a postupně se stala lokálním centrem. Prosperitu zabezpečovala "Zlatá stezka", spojení Čech s Bavorskem, která osadou procházela. Prachatice nabízejí renesanční atmosféru, jen částečně narušenou novějšími empirovými přestavbami. Historické jádro města bylo v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací. Památky a pamětihodnosti: Stará radnice - renesanční vystavěna v letech 1570-1571 Nová radnice - novorenesanční stavba z roku 1903 Kostel sv. Jakuba - založen ve 14. st. Gotická dostavba skončila v roce 1513. Nynější podobu získal v 19. st. kdy požárem ...
Pavel Vítek, 21.5. 2006

  historie

  Na místě nynějšího města vznikla první osada pravděpodobně po polovině 13. století a postupně se stala lokálním centrem. Prosperitu zabezpečovala "Zlatá stezka", spojení Čech s Bavorskem, která osadou procházela. Prvně jsou Prachatice uvedeny v roce 1323 jako město s právem opevnění. V Prachaticích se stalo středem založení obdélníkové náměstí, kolem něhož se rovnoměrně rozložilo město. Ulice jednak spojovaly dvě vstupní brány, jednak vytvářely

  21.5. 2006
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  ostatní
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Prachatice
  Další ostatní
  Místa v okolí

  Prachatice

  Místo se nachází v hranicích
  města Prachatice.
  HistorieJako město jsou Prachatice doloženy už počátkem 14. století. Na jejich nejstarší zachované pečeti je obraz sv. Petra podle zasvěcení vyšehradského chrámu. Vyšehradská kapitula byla totiž vrchností města Prachatic. Mladší pečeť z r. 1412 nese obraz svatého Jakuba (zasvěcení kostela) mezi dvěma znaky, a to vyšehradské kapituly a královského lva. Třetí gotická pečeť snad z první poloviny 15. věku má na štítě hradební zeď s branou a dvěma věžemi, mezi nimiž byl štítek se zkříženými vyšehradskými klíči. Nad štítkem jsou dvě hvězdy. Časové zařazení této pečeti je nejisté, protože se zachoval jen její otisk v Eichlerově sbírce v Archivu Národního muzea. V husitském období užívalo město Prachatice přechodně pečeti s obrazem kalicha, kopí a žebříku, vše ovinuté trnovou korunou, tedy pečeti podobné pečetím města Tábora. V tomto případě nešlo patrně o znak, nýbrž opět o pečetní znamení. Pro nevhodnost tohoto znamení pro znak a pro složitost znamení s hradbou, věžemi a erbem kapituly, která přestala být vrchností Prachatic, zvolily si v 15. století Prachatice jako znak jen červený štít s bílými zkříženými klíči, které ztratily svůj původní smysl. Tak totiž charakterizuje jejich znak text privilegia Fridricha III. z 5. července 1493. Tímto privilegiem císař totiž polepšil právě popsaný znak Prachatic a přidal do jejich štítu pod klíče ještě bílého českého lva ve skoku doprava s otevřenou tlamou a vyplazeným jazykem. Od té doby až do 18. století byl znakem města Prachatic červený štít s bílým českým lvem a nad ním s dvěma bílými zkříženými klíči. Snad někdy v 18. století bylo asi podle vzoru starého gotického pečetidla s hradbou a věžemi oživeno jeho původní znamení, které si město dalo znovu na pečeť a malovalo je jako znak barvami, a to: Na modrém štítě je stříbrná hradební zeď s cimbuřím a otevřenou branou, se zlatou vytaženou mříží. Za hradbami vystupovaly dvě stříbrné věže s červenými střechami a zlatými makovicemi, každá s jedním velkým oknem. Mezi věžemi stojí červený štítek se zkříženými stříbrnými klíči. Tohoto znaku se pak obecně užívalo až do 19. století. V r. 1881 byl však na novou radnici zasazen nový znak, provedený nepochybně malířem J. Messnerem. Je vlastně spojením obou forem znaku, má totiž tehdy užívanou podobu s branou a věžemi, na štítku jsou však klíče a pod nimi lev. Této svémocně zavedené podoby se užívalo do r. 1936. Tehdy, po volebním vítězství a nastoupení prvního českého starosty Otto Chadraby, požádalo české vedení města hned o změnu znaku, a to zpět na podobu z r. 1493, v níž převládal na štítě český lev. Nové české vedení dalo tomuto znaku zřejmě nový smysl a vidělo v něm symbol svého vítězství, vítězství českého lidu nad fašistickou správou města. Proto ho užívalo ihned od svého podání 5. března 1936 trvale. Ministerstvo vnitra nemělo námitky proti změně, žádalo jen dokonalejší vzorovou malbu a přislíbilo schválení. Jednání se táhlo až do r. 1938, bylo obnoveno i za okupace, ale nedovedeno do konce. Přesto se znaku se lvem a klíči užívalo s vědomím příslibu schválení trvale až do nejnovější doby. Toto znamení vítězství českého lidu je i dnes důstojným symbolem.

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  Turistické mapy 1:50 000, KartografieNová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 4251
  Typ místa: ostatní
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno příležitostně
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?4251
  Uveřejněno: 21.5.2006
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 00' 46.34"
  E 13° 59' 52.20"
  Země: Česká republika
  Kraj: Jihočeský kraj
  Okres:  Prachatice  (PT)
  Obec: Prachatice
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.225.31.188)