Hrady.cz
Stávající zámek vystavěli r.1559 Kyšperští z Vřesovic přestavbou původní gotické tvrze. Na přelomu 17. a 18. století zámek barokně přestavěli Údrčští z Údrče. Další úpravy v průběhu 18. století za Anny Marie Toskánské.
Hlavní obrázek místa
© Martin Kabeláč, 04/2008
Graficke pismenko Obec a zámek Chlumín leží 8 km jižně od Mělníka. Obec je přístupná autobusovou dopravou ze silnice Kralupy nad Vltavou Neratovice a Mělník.
Zámek je současnosti je využíván Umělecko průmyslovým muzeem v Praze jako depozitář a je veřejnosti nepřístupný.
Je obehnaný nevkusným plechovým plotem.
Nedaleko zámku stojí barokní farní kostel sv. Maří Magdalény - vysoká rozložitá stavba velmi složitého půdorysu. Od roku 1989 byl kostel celkem desetkrát vykraden. Nyní již není co ukrást. Na náměstí stojí morový sloup, darován, jako symbol obětem řádícího moru, vévodkyní Annou Marií Toskánskou v roce 1729.
29.10. 2005

  historie

  První zprávy o Chlumínu pocházejí z let 1310 – 1332, kdy byla zdejší tvrz v držení pražské patricijské rodiny Velfloviců. Později vystřídal řadu majitelů. V roce 1559 se v držení Chlumína uvádějí Kyšperští z Vřesovic, kteří na místě staré tvrze vystavěli novou renezanční tvrz, která se již nazývala zámkem. Ten dále často střídal majitele. V letech 1675 – 1726 patřil Chlumín Údrčským z Údrče, kteří na přelomu 17. a 18. století zámek barokně

  15.10. 2005
  První zprávy o Chlumínu, nazývaném v pramenech též Klomín, pocházejí z let 1310 – 1332, kdy byl v držení pražské patricijské rodiny Velfloviců. Chlumín byl tehdy městečkem, v jehož středu stála patrně nepříliš rozsáhlá tvrz, o jejímž původu se žádné spolehlivé zprávy nezachovaly. Velflovici se před r. 1344 Chlumín rozdělili na několik dílů a zdejší zboží bývalo rozděleno až do začátku 15. století. V r. 1420 udělil král Zikmund Chlumín Václavu

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, 14.2. 2006
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Mělník  (ME)
  Chlumín
  Další zámky
  Místa v okolí

  Chlumín

  Místo se nachází v hranicích
  města Chlumín.
  HistorieChlumín je doložen od 14. století, a to patrně již jako městečko. Náležel v předhusitské době pražským patriciům Velflovicům „od věže“ a jejich potomkům Dubeckým z Dubče. V 1. 1421 – 1547 patřil Chlumín Starému Městu pražskému, kterému byl zkonfiskován králem Ferdinandem I. Kdy městečko získalo znak, není známo, zdá se však, že se vyvinul z pečetního znamení. V literatuře se znak popisuje jako modrý štít se stříbrnou hradbou s věží a dvěma štítky s babenberským břevnem (stříbrným na červeném štítku). Tak je popsal už Widimsky. Přitom se babenberské štítky spojují s císařským držením Chlumína po konfiskaci v r. 1547. Existuje však jediný doklad znaku v barvách, v literatuře dosud neznámý, a to z r. 1843, malovaný Leopoldem Jelínkem v Liber memorabilium ecclesiae Klominensis II. Dá se předpokládat, že farář v Chumíně by byl měl znát správné barvy místního znaku, takže lze malbu přijmout jako spolehlivý dokument. V této knize jsou však barvy odchylné od barev tradovaných literaturou, totiž štít modravě bílý, zeď i věž jsou červené s modrou střechou a štítky (nesprávně korunované, což se na pečeti nikdy nevyskytovalo) modré s červeným břevnem. Takový podoba znaku by ukazovala k jinému původu a významu štítků; na babenberské je asi upravil teprve Widimsky, který pravděpodobně i v některých jiných případech maloval štítky s břevnem neznámých barev jako babenberské. Víme, že také Velflovici a Dubečtí užívali štítu s břevnem a celá úprava pečeti Matěje „od věže“ (z koruny vyrůstající věž a po stranách štítky s břevnem – viz arkýř Staroměstské radnice) se podobá úpravě chlumínského znaku. Bohužel neznáme barvy znaku Matěje „od věže“. Stará černobílá fotografie radničního arkýře ukazuje břevno černé, tedy ve skutečnosti bylo asi červené, štítek pak světlý, tedy asi stříbrný, nebo modrý, barva věže a okrouhlého pole byla ovšem asi jiná než ve znaku městečka. Tesaný znak Matějův byl zničen při požáru radnice 8. května 1945 a dnes je nahrazen bezbarvou kopií. Podoba obou znaků může být ovšem jenom náhodná. Kombinace barev modré a červené na štítkách na malbě znaku v Chlumíně odporuje sice heraldické zásadě o barvě a kovu, ale u některých znaků měst se nedodržovala, a proto není uvedená kombinace vyloučena. I přes zmíněné skutečnosti musíme tedy nepochybně jediný zachovaný doklad barevného znaku, byť teprve popis z roku 1843, uznat za rozhodující i pro dnešní popis.

  Turistické mapy

  Cykloturistické mapy, KartografieMapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 3518
  Typ místa: zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: nepřístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?3518
  Uveřejněno: 7.11.2005
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 17' 18.29"
  E 14° 27' 08.83"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Mělník  (ME)
  Obec: Chlumín
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.92.160.119)