Hrady.cz
Rozsáhlý zámecký areál postavený na místě někdejšího hradu Vítkovců ze 13. stol. Rožmberkové začali s přestavbou na renesanční zámek. Následovaly barokní přestavby. Zachovalo se zde unikátní barokní divadlo.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Cukr, 07/2009

Prohlídkové okruhy:

I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov - První prohlídková trasa zámku Ćeský Krumlov je zaměřena na prohlídku původních zámeckých interiérů z doby renesance a baroka. Zahrnuje mimo jiné zámeckou kapli sv. Jiří, Eggenberský sál se "zlatým" kočárem a Maškarní sál. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 8 - 45 osob ve skupině. Délka prohlídky cca 60 min.
II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov - Celá II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov je zaměřena na historii rodu Schwarzenbergů. Trasa začíná návštěvou Schwarzenberské portrétní galerie s obrazy příslušníků rodu od praotce Erkingera až do počátku 20. století a končí prohlídkou chodeb Plášťového mostu. Komentovaná prohlídka s průvodcem, 8 - 25 osob ve skupině. Délka ...
E.H. podle http://www.castle.ckrumlov.cz, 13.8. 2013

  historie

  Areál hradu a zámku v Českém Krumlově patří k nejrozsáhlejším komplexům tohoto druhu ve střední Evropě. Na protáhlém vysokém skalním ostrohu, chráněném řekou Vltavou a Chvalšinským potokem, bylo v průběhu šesti století vybudováno na čtyřicet budov a palácových stavení, soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a areálu zámecké zahrady. Zakladateli původně nevelkého hrádku byli někdy před rokem 1250 páni z Krumlova, jedna z rodových větví

  Ze stránek PÚČB, 28.5. 2002
  Na místě dnešního zámku stával hrad, o němž je první zmínka z r. 1253 spojená se jménem Vítka staršího, jenž pocházel z krumlovské větve rodu Vítkovců (zelená růže na stříbrném poli). Hrad byl vystavěn na skalnatém ostrohu nad brodem přes Vltavu a zvenčí byl chráněn příkopem vylámaným ve skále s hradbou. Za ní bylo obytné stavení, palác, z něhož byl v prvním patře přístup po padacím mostě do sousední válcové věže, jež se později stala součástí

  Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1986, 21.11. 2009
  Tragický konec syna Rudolfa II
  Poté, co zadlužené krumlovské panství koupil od Petra Voka císař Rudolf II., určil zdejší zámek jako místo nuceného pobytu svého nemanželského syna, duševně nemocného dona Julia, který trpěl častými záchvaty silné zuřivosti. Při jednom z nich zabil ve své komnatě dceru místního lazebníka Markétu Pichlerovou, do které se zamiloval. Její tělo rozřezal na kusy a poházel po místnosti, své sloužící pak přinutil uspořádat smuteční slavnost. Z nařízení

  Marie Šustrová, 26.12. 2006

  pověsti

  Zlatý páv
  Vilém z Rožmberka, jenž se ujal r. 1550 správy svých statků, zastával již v mládí význačné úřady a domohl se tak obzvláštního věhlasu. Vystupoval s knížecí nádherou, nešetře peněz na udržování svého početného dvora. Žil v přátelství s ostatními českými velmoži, byl ve styku i s panovnickými dvory. Slavnosti, jež pořádal k poctě svých hostí, trvaly obyčejně po celý týden. Kronikář Březan zaznamenal pečlivě významné události ze života pana Viléma

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Matěj Kožka
  Matěj Kožka z Rynárce byl kněz zemanského původu. Honosil se znakem, na němž byly dva zkřížené meče. Proto mu byly prominuty mnohé nevázané kousky, jež se nesrovnávaly s jeho kněžským stavem. Ustanoven byl knězem v klášteře borovanském, kde měl slušný příjem z polí i pivovaru. Za úředníka, který mu spravoval jmění, měl svědomitého a pilného Krčína, takže se mu dařilo i při jeho lehkomyslnosti a marnotratnosti velmi dobře. Ctižádostivý Krčín

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků., 4.11. 2002
  Rožmberská bílá paní
  Nejznámější z bílých paní je zajisté Perchta z Rožmberka. Ta byla v mládí provdána za urozeného, mocného a bohatého pána. V manželství ale nebyla šťastná. Teprve po manželově smrti našla konečně klid. Stala se ochránkyní nuzných a trpících. Po smrti se zjevovala na rožmberských hradech, jako štíhlá, světlá postava. V této podobě pečovala o svůj rod a i o posledního potomka pánů z Rožmberka Petra Voka. Často ho brávala do náručí, když v noci

  Marie Šustrová, 26.12. 2006
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  WC, Občerstvení, Parkoviště, Suvenýry, Rezervace, Pronájem prostor
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Český Krumlov
  Další
  Místa v okolí

  Český Krumlov

  Místo se nachází v hranicích
  města Český Krumlov.
  HistoriePrvní zmínka o hradě r. 1253, o městě v r. 1309. Nejstarší pečeť Krumlova nese obraz tří věží s hradbou a branou (1336), pečeť z počátku 15. století má obraz hradební zdi s otevřenou branou s dvoukřídlými vraty a vytaženou mříží, po jejíchž obou stranách stojí okrouhlá věž s oknem, cimbuřím s arkýři a s kuželovou střechou s makovicí. Nad branou jsou na zdi dvě malé pětilisté růže. Mezi věžemi je doprava nakloněný, gotický štítek s rožmberskou růží, tedy znamení vrchnosti. Totéž v poněkud jiné úpravě vidíme i na pečeti z polovice 15. století (1443). Z hradební zdi vystupuje tu poněkud vyšší brána s cimbuřím, otevřená, bez vrat, ale s vytaženou mříží. Místo růžiček jsou nad branou písmena V – R. Věže stojí za hradbou a jsou čtyřhranné s valbovou střechou. Štítek je zaokrouhlený, svisle stojící. Kolem r. 1480 dosáhli patrně Krumlovští potvrzení tohoto znamení jako znaku a byl jim dokonce polepšen a rozmnožen. Namísto vrchnostenského štítku byla mezi věže položena rožmberská růže ve věníku a nad štít vstaven kolčí helm s pokryvadly a rožmberskou růží v klenotu. Písmena nad branou byla nechána. Takto upravená znak je také vymalován v knize opisů privilegií z r. 1593. Na modrém štítě je tu hradba s branou s vytaženou mříží a čtyřhranné věže (se dvěma viditelnými stranami), vše ve stříbrné barvě, střechy červené; mříž v bráně má černé železné hroty. Nad branou je v bílém věníku červená pětilistá růže se zlatým středem. Nad štítem je helm s červeno-stříbrnými pokryvadly. V klenotu je opět červená růže se zlatým středem. K poslední proměně krumlovského znaku došlo privilegiem Jana Kristiána z Eggenbergu 15. dubna 1671. Zároveň s potvrzením městských výsad byl znak města upraven tak, že místo věníku s růží byl položen eggenberský štítek se třemi havrany, kteří drží zobáky rožmberskou růži. V té formě se znak užívá podnes.

  Odkazy (www strany)

  Turistické mapy

  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Nová místa


  Kontaktní informace
  Státní hrad a zámek Český Krumlov
  381 01 Český Krumlov
  Tel: 380 704 711, 380 704 721
  URL: http://www.castle.ckrumlov.cz
  E-mail: ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 344
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: hrad přestavěný na zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?344
  Uveřejněno: 31.8.2001
  Geolokace místa
  WGS84   N 48° 48' 46.16"
  E 14° 18' 54.48"
  Země: Česká republika
  Kraj: Jihočeský kraj
  Okres:  Český Krumlov  (CK)
  Obec: Český Krumlov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 54.234.13.175, RSS, Vaše oblíbená místa,