Hrady.cz

zámek zámek Říčanských

Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Původní stavba měla věžovitou gotickou podobu z 15.st. Na zámek přestavěl Adam z Říčan v l.1550-51. V r.1561 renesanční přestavba. R.1682 barokní přestavba, vzhled s menšími úpravami stejný dodnes. Od r.1908 okresní muzeum, dnes regionální muzeum.
Hlavní obrázek místa
Pohled na zámek z náměstí
© Pavel Vítek 04/2006
Graficke pismenko Zámek se nachází na horní části náměstí, vedle kostela sv. Bartoloměje. Z druhé strany je brána, která slouží jako vchod na náměstí.
V zámku jsou umístěny expozice Muzea Vysočiny. K nejvýznamnějším exponátům patří iluminovaný utrakvistický kraduál z 15. století, na hedvábí malovaný prapor od Josefa Mánesa a historické kroje. Na věžičce zámku je orloj s pohyblivými figurkami.
Radmila Chalupová, 12.2. 2006

  historie

  Počátky jsou zcela nejasné. Zámek byl snad původně věžovitou gotickou stavbou asi z 15 století. Zbytky se zachovaly v tzv. Gotické síni v přízemí zámku. Barokní zámek byl postaven v letech 1550 - 1551. O deset let později však vyhořel a v letech 1565 - 1572 byl znovu vybudován. V 2. polovině 17. století byl adaptován na městský dům - radnici. Roku 1766 byl pozdně barokně přestavěn a byl zastavěn do městského opevnění. Krátký čas na zámku

  Radmila Chalupová, 29.1. 2006
  Historie města spadá až do 12. století, kdy jsou první zmínky o původní. Podle pověsti však město založil v l. 1225 - 1226 pražský biskup Pelegrin (Pelhřimov). Na počátku 13. století po vyplenění původní osady Vítkem z Hluboké došlo k založení nového města na pravidelném půdorysu, který je v centru zachován dodnes. Zpočátku byl Pelhřimov městem biskupským, v období husitských válek ho spravovali táborští hejtmané a po bitvě u Lipan přešlo město

  Pavel Vítek, 12.2.2006, 12.2. 2006
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  WC, Parkoviště, Suvenýry, Rezervace, Úschovna zavazadel, Pronájem prostor, Samostatné prohlídky
  zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Vysočina
   Pelhřimov  (PE)
  Pelhřimov
  Další zámky
  Místa v okolí

  Pelhřimov

  Místo se nachází v hranicích
  města Pelhřimov.
  HistorieSídliště, založené asi r. 1224, bylo kolem r. 1280 povýšeno na město. Královským městem se stalo 21. září 1596. Město užívalo už ve 14. století pečeti s obrazem otevřené brány mezi dvěma věžemi s cimbuřím a střechou s makovicemi; v bráně stál poutník, nad branou byl štítek se znakem vrchnosti, arcibiskupství pražského, kombinovaným s erbem arcibiskupa Očka z Vlačimě nebo Jana z Jenštejna (dvě supí hlavy). V 15. století se toto pečetní znamení, které se asi stalo též znakem, pozměnilo jen v podrobnosti štítku s břevnem bez supích hlav. Josef Dobiáš se domnívá, že je třeba vidět štítek nové vrchnosti Trčků z Lípy, kteří tu vládli v l. 1437 – 1549. Tento znak, v barvách nedoložený, byl polepšen v druhé polovině 17. století. Císař Leopold I. pivilegiem ze dne 7. září 1675 polepšil pelhřimovský znak, vloživ sem některé habsburké symboly, především nad něj císařského orla. Znak vyhlížel takto: Štít modré barvy, v němž ihned od spodku až téměř do polovice štítu zeď z tesaného kamene čtyřhranného bílého vystupuje, uprostřed pak brána s otevřenými žlutými, železem černými kovanými vraty a při vrchu zavěšenou zlatou mříží. V bráně stojí muž ve způsobu poutníka, k pravé straně obrácený a oděný bílou sukní, černým pláštěm a až přes rameno svěšeným černým koženým výložkem, bílými mušlemi obvěšeným, pod černým, podobnými mušlemi obloženým kloboukem, v pravé ruce dlouhou poutnickou hůl před sebe postavenou. V téže pak zdi je z každé strany týchž vrat jedna střílna pro hrubou střelbu a nad ní u vrchu šest stínek červenými kůrkami přikrytých s podobnými k střelbě uzpůsobenými děrami. Za zdí stojí dvě bílé věže okrouhlé, každá s jedním čtvercovým oknem s křížovou mříží stříbrné barvy a nahoře s třemi bílými stínkami a červenou cihelnou střechou. Nad branou přes cimbuří je štítek červené barvy, uprostřed s bílým pruhem napříč a nad ním dvounásobný, jako k letu rozkřídlený, na obou rozích štítu vzhůru stojící orel červené barvy se zlatou zbrojí, na jehož prsou je malý červený štítek a v něm lev bílý s dvojnásobným ocasem, vyplazeným jazykem červeným, s předními před sebe roztaženými tlapami, na zadních nohách k pravé straně se sápající. Znak v privilegiu ze 7. září 1675 vymalovaný se v některých detailech poněkud liší od popisu privilegia: Hradební zeď stojí totiž na trávníku, vrata brány jsou hnědá, poutník je celý oblečen černě. Při znázorňování znaku na budovách apod. se často mechanicky napodobila malba privilegia, nikoli odchylného textu, takže zobecnělo například černé oblečení poutníka. V privilegiu je kromě toho kolem znaku ještě namalována skupina praporců, děl a jiných zbraní a nad ním císař s kurfirsty. O této malbě se dokonce hovoří i v textu privilegia, takže si ji dali Pelhřimovští i na velké pečetidlo, pořízené po vydání privilegia. Přesto je zřejmé, že vlastně o součásti znaku nejde, protože sotva lze za část znaku považovat i zasedání císaře s kurfirsty. Ostatně podobné malby se vyskytují i na jiných privilegiích jen jako ozdobné rámce kolem znaků. Ani zde se těchto maleb už nikdy se znakem neužívalo, kromě jediného zmíněného pečetidla. Dne 2. dubna 1926 požádali Pelhřimovští ministerstvo vnitra ČSR o schválení změny znaku, a to o vypuštění císařského orla a jeho nahrazení malým znakem Československé republiky. Ministerstvo vnitra schválilo výnosem č. 35.594/26 ze dne 11. června 1926 tuto úpravu znaku. Takto změněného znaku se pak užívalo i po okupaci. Když v r. 1960 byl změněn státní znak, nahradili Pelhřimovští automaticky i ve svém znaku malý znak první republiky současnou podobou státního znaku ČSSR, kterého nyní ve znaku města užívají. Je třeba ještě připojit poznámku k podobě věží ve znaku Pelhřimova. Na nejstarší městské pečeti byly věže čtyřhranné se stanovými střechami, ale nakoso postavené, hranou kupředu. Na mladších pečetích bývaly věže čtyřhranné s valbovou střechou, stěnou obrácené k diváku. Leopoldovo privilegium z r. 1675 popisuje a také maluje věže výslovně okrouhlé s nízkými, téměř kupolovými střechami. Přesto se i poté někdy malovaly věže čtyřhranné s valbovou střechou. Tak byly namalovány také na obrazu znaku při jednání o náhradě orla malým státním znakem ČSR, takže se mohl tento obraz pokládat za normu pro další používání věží čtyřhranných. Dnes město Pelhřimov skutečně opět užívá čtyřhranných věží s valbovou střechou.

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Nová místa


  Kontaktní informace
  Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
  příspěvková organizace
  Masarykovo náměstí 12
  393 01 Pelhřimov
  Tel: +420 565 323 184 ; +420 565 323 456
  URL: http://www.muzeumpe.cz
  E-mail: o.hajek@muzeumpe.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 2153
  Typ místa: zámek
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?2153
  Uveřejněno: 2.4.2006
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 25' 50.94"
  E 15° 13' 18.40"
  Země: Česká republika
  Kraj: Vysočina
  Okres:  Pelhřimov  (PE)
  Obec: Pelhřimov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.158.219.248)