Hrady.cz

hrad Házmburk

Hasenburg, Klapý

Klep

Graficke pismenko Zvláštního původu jest jméno Klapý, jímž byl obdařen vrch s hradem i osada dole pod nimi.

 
Graficke pismenko Léva, příbuzný knížete Vlastislava, chtěl se zmocniti knížectví Luckého a vymaniti je z moci knížete Čechův Neklana. Vyhlédl si horu stojící uprostřed roviny a zbudoval na ní hrad, z něhož krajině vládl. Tu přitrhl český kníže s četným vojskem ke hradu, a rozloživ se okolo hory táborem, chystal se hrad ten vyležeti. Léva, aby se osvobodil z obklíčení, dodal si konečně odvahy a učinil s posádkou výpad. Hradní posádka vyrazila statečně na vojsko, které ji obléhalo, avšak zalekla se jeho velikého počtu a ukryla se opět za zdi hradní. Tu vyběhly proti mužům jejich rozhořčené ženy a počaly se jim posmívati: „Pěkné hrdiny jsme si zvolily za svoje muže! Pojďme, chopme se mečů a samy se řadami nepřátel prosekejme! Vy pak, chlapi, můžete se skrýti za naše sukně.“
 
Graficke pismenko Mužové se zastyděli, vrhli se znovu do boje a zvítězili nad knížecím vojskem.
 
Graficke pismenko Pro ten ženský „klep“ dáno prý bylo hradu jméno Klepý.

Text: pověsti
2.9. 2002 - Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků


© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 34.228.30.69, RSS, Vaše oblíbená místa,