Logo hrady.cz


Server hrady.cz pro Vás přináší informace již od roku 1998. Naši redaktoři pracují na kontrolách a doplňování informací po celou dobu bez nároku na odměnu. Stejně tak programování serveru bylo provedeno bez jakékoliv odměny. Pokud je pro Vás server přínosný, pomozte v udržení jeho provozu. Účet: 2206443949/6210, Děkujeme. Redakce serveru.
(PayPal)


Z důvodu nedostatku financí je provoz (traffic) serveru omezen.