Hrady.cz

Z historie

Graficke pismenko Původně královský gotický hrad byl postaven za Přemysla Otakara II. V letech 1279-81 zde měla svůj dvůr královna Kunhuta, která zde uzavřela tajný sňatek se Závišem z Falkenštejna. Poté byl Hradec sídlem levobočných Přemyslovců a správním centrem Opavského knížectví. V l. 1460-64 Jiří z Poděbrad odkoupil většinu Opavska pro své syny, poté bylo panství v držení nemanželského syna Matyáše Korvína Jana. Od počátku 16. stol. se Hradec vrátil do majetku českých králů, ale byl opakovaně zastavován. Poslední zástavní držitel, Kašpar Pruskovský z Pruskova, hrad v r. 1585 od Rudolfa II. koupil a zahájil jeho přestavbu na renesanční sídlo. Za stavovského povstání a třicetileté války se na Hradci střídaly posádky Slezanů, císařských a Dánů.

 
Graficke pismenko R. 1733 získal Hradec od Pruskovských rod svobodných pánů z Neffzernu, r. 1778 přešlo hradecké panství na pruskou knížecí rodinu Lichnovských z Voštic. V jejich držení byl Hradec po šest generací. Po požáru v r. 1796 Lichnovští zámek celkově přestavěli v empírovém stylu (dnes je nazýván Bílý zámek) a založili anglický park. Ve 2. polovině 19. stol. došlo rovněž k rozšíření zámeckého areálu o tzv. Červený zámek s bránou, věžemi a konírnami a Bílou věž - obojí v novogotickém slohu.
 
Graficke pismenko V r. 1945 byl zámek poškozen dělostřelbou a brzy poté konfiskován. Po opravách se zde vystřídalo několik institucí, r. 1972 vyhořela část Červeného zámku. Od r. 1976 patřil zámek Vlastivědnému ústavu v Opavě. Dnes je jako státní zámek ve správě Národního památkového ústavu.

Text: historie
22.10. 2016 - Helena Dvořáková (podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava)


Nahlásit chybu
TOPlist
© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
RSS, Vaše oblíbená místa, (54.198.119.26)