Hrady.cz

hrad Hrádek

České muzeum stříbra
Gotický Hrádek byl postaven v l. 1410-15 na místě dřevěné tvrze Václavem z Donína. Za husit. válek poničen, opraven koncem 15. stol. za Preklů a honosně přestavěn Janem Smíškem z Vrchovišť. Po r. 1686 jezuitský seminář a škola. Opraven v 60. a 90. l. 20. stol. R. 1996 otevřeno České muzeum stříbra.
Hlavní obrázek místa
Pohled od jihozápadu
© Petr Turyna 08/2005

Prohlídkové okruhy

Graficke pismenko I. okruh - Město stříbra (cca 1 hod.) - historie města Kutná Hora, geologie kutnohorského rudného revíru, archeologické nálezy, rozvoj města po objevení stříbra, stavební vývoj Hrádku, život šlechty, sál zvaný Pokladnice - přehled mincí ražených v Kutné Hoře. Součástí je prohlídka sezónních expozicí instalovaných ve výstavních síních Hrádku.

II. okruh - Cesta stříbra (cca 1,5 hod.) - prohlídka původního středověkého dolu, proces zpracování rudy až k výsledné ražbě stříbrných mincí. Prohlídka havířské osady.

Je možnost zakoupit zvýhodněné vstupné pro I. + II. okruh. (cca 2,5 hod.).
E.H. podle http://www.cms-kh.cz, 14.3. 2013

  historie

  Hrádek
  Gotický Hrádek, ve kterém je dnes České muzeum stříbra, stojí na místě původně dřevěné, pravděpodobně opevněné tvrze, která zde stála zřejmě již ve 13. století. V písemných pramenech se zmiňuje v 1. čtvrtině 14. století. Dřevěnou tvrz nechal přestavět na hrádek - kamenný palác městského typu (třípatrová věž, vysoké štíty) v letech 1410 - 1415 kutnohorský královský rychtář pan Václav z Donína. Majitelé sídla se často střídali. Za husitských

  E.H. dle http://www.kutnohorsko.cz; Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, T. Durdík, Libri 2009, 14.3. 2013

  pověsti

  O původu jména Kutné Hory
  Jedna z kutnohorských pověstí vykládá název města takto: V krajině, kde se dnes rozkládá Kutná Hora, šířily se v dávných dobách rozsáhlé lesy, nejhustší v hluboké průrvě, kterou si razí cestu potok Vrchlice. Držitel toho kraje, Miroslav z Cimburka, povolal sem mnichy cisterciáky z Valdsas. I přistěhovali se sem mnichové, když jim pán z Cimburka postoupil právo užívati všech výtěžků z darované půdy, ve značném počtu, usadili se ve vsi Sedlci a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Kováříčkové
  Rok od roku rostla žádostivost stříbra, rok od roku se prohlubovaly šachty a nové a nové štoly podrývaly kopce jako krtčí chodby zahradu. Hluboko pod zemí, kde jen čadící kahance vrhaly sporé světlo do chodeb vytesaných ve skále, tam horníci v „perkytlích“ kladivy a železnými klíny rudu ze skály vytloukali. A když se bušení kladiv chvílemi odmlčelo, když dozněly písně i hlasy, jimiž se horníci svolávali, tu se ozvalo časem ve skále tajemné

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Jak na horách kutných utonul osel
  K dolům, které dávaly Kutnohorským nejvíce vzácných kovů, patřil důl nazvaný Osel. S doly byly tu těsně spjaty osudy lidí, neboť jim byly pramenem živobytí, spokojenosti i blahobytu. „Osel“, jenž se zdál nevyčerpatelným zdrojem třpytného, zvonivého kovu, byl havířům ze všech nejmilejší. Vzhlíželi k němu s vděčností a pronášeli s pýchou staré veršované proroctví: Dokud Osel bude řváti, Hora bude v štěstí státi. Zestarali bodří měšťané a

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Rozina Ruthardova
  Ze starých hornických rodin kutnohorských proslula nejvíce rodina Ruthardova. Ruthardovici měli své doly, kupovali však i rudu z dolů královských a vyráběli z ní ve vlastních hutích stříbro. Vynikali nejen bohatstvím, nýbrž i rozmyslem, takže jejich hlasu bývalo vždy v městské radě dbáno. Jiří Ruthard byl městským rychtářem. Měl jedinou dceru Rozinu, která vynikala nevšední krásou. Byla však přitom velmi pyšná a rozmařilá. Pohrdala nápadníky z

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  WC, Suvenýry, Rezervace
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kutná Hora  (KH)
  Kutná Hora
  Další hrady
  Místa v okolí

  Kutná Hora

  Místo se nachází v hranicích
  města Kutná Hora.
  HistorieMěsto vzniklo z hornických osad asi po r. 1290. Kutná Hora měla svůj znak nepochybně už ve 14. století. Dokazuje to znak namalovaný spolu se znakem pražským a vratislavským na hradě Laufu v Bavorsku v jediné řadě se znaky panskými. Tehdy byl kutnohorský znak velmi jednoduchý. Byla to dvě hornická kladiva nad sebou, jako při práci, tedy dole želízko a na něm mlátek, topůrky k levé straně. Kladiva byla bílá na červeném štítě. Tento původní znak byl asi ještě v předhusitské době polepšen přidáním královské koruny, kterou držel z jedné strany český lev, z druhé orlice. Tento znak, totožný s pečetním znamením, kterého město užívalo už od r. 1347, dostala Kurná Hora pravděpodobně od krále Václava IV. Tvrdí se tak v privilegiu krále Jiříka z 15. prosince 1459, jímž Kutnohorským znak potvrzuje. Znak této druhé fáze sestával tedy ze dvou k sobě navzájem obrácených heraldických zvířat, orlice a lva, která v pazourech držela nahoře korunu a dole zkřížená hornická kladiva. K tomu husitská doba přidala do středu pod korunu zlatý kalich. Nepřidal jej král Jiří, jak se tvrdívá; poprvé se objevuje až r. 1489. Kromě toho asi od doby krále Vladislava II. se ke znaku přidávají také dva horníci jako štítonoši. Jsou oblečeni v bílé perkytli a bílé kukle. Takového znaku užívala pak Kutná Hora až téměř do poloviny 17. století. Dne 9. října 1641 pozměnil císař Ferdinand III. na žádost tamní reakce kutnohorský znak a rozmnožil jeho součásti. Na svisle rozpoltěném štítě, jehož pravá polovina je zlatá a levá červená, je nahoře zlatá císařská koruna a pod ní červený štítek s bílým babenberským břevnem, na němž jsou zlatá písmena F III. V dolní části štítu jsou dvě zkřížená hornická kladiva se zlatými topůrky a četnými železy, pod nimi tři bílé vrchy, střední vyšší, postranní nižší. V pravé polovině štítu je černá císařská orlice se zlatým jazykem a nohama a zlatou korunou na hlavě. V levé polovině je bílý český lev se zlatou korunou na hlavě. Tento lev se v textu privilegia blíž nepopisuje, v malovaném znaku má však ocas jediný, jenom na konci nepatrně rozdvojený. V pozdějších erbech, provedených během 18. a 19. století, se však užívalo lva zřetelně o dvou ocasech. Štítonoši a strážci štítu jsou ve Ferdinandově privilegiu čtyři. Ve spodní části je po prsa viditelný bíle oděný horník, který drží celý štít na ramenou a přidržuje jej rozpaženýma rukama. Na pravé straně je personifikace Naděje, oděná v suknici barvy bílé, v zeleném zlaté zdobeném plášti a fialovém přehozu, po levé straně je Víra se zlatým křížem v levé ruce a s oděvem vespod pestrým, bílo-modro-červeným, navrch s červeným, zeleně podloženým pláštěm. Nad štítem je sv. Barbora s korunou na hlavě, v šatě barvy modré a v plášti fialovém a zlatém; pravou rukou přidržuje štít, v levé drží svůj atribut, okrouhlou věž bílé barvy se třemi okny, dvěma nad jedním, a s červenou střechou nad ochozem se třemi arkýři. V r. 1920 požádali Kutnohorští o změnu tohoto znaku z r. 1641 a odstranění jeho habsburských symbolů. Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 7. listopadu 1922, č. 24.229/20 a z 15. září 1926, č. 40487/26 a Zemská správa politická výnosem ze dne 26. září 1926, č. 367046 vyhověly jejich přání a schválily, aby se město vrátilo ke svému znaku z 15. století s husitským kalichem. Stalo se tak však bez štítonošů, kteří nebyli asi považováni za přímou součást znaku.

  Odkazy (www strany)

  Turistické mapy

  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  Cykloturistické mapy, KartografieMapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  Turistické mapy 1:50 000, KartografieNová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.

  Nová místa


  Kontaktní informace
  České muzeum stříbra
  Braborská 28
  284 01 Kutná Hora
  Tel: (+420) 327 512 159
  URL: http://www.cms-kh.cz
  E-mail: info@cms-kh.cz , objednavky@cms-kh.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 1409
  Typ místa: hrad
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?1409
  Uveřejněno: 28.3.2003
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 56' 51.02"
  E 15° 15' 55.63"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Kutná Hora  (KH)
  Obec: Kutná Hora
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.224.99.70)