Hrady.cz
Zřícenina loveckého zámečku, který nechali v letech 1738–1739 postavit bratři Ludvík a August Jiří, markrabata z Baden-Badenu. Zámeček byl zajímavá dvoupatrová stavba na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku.
Hlavní obrázek místa
Zřícenina od východu
© Stanislav Šůna 05/2011
V letech 1738 - 1739 postavili zámeček bratři Ludvík a August Jiří, markrabata z Baden - Badenu. Dvoupatrová stavba na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu ostatních centrálních staveb v Ostrově (např. letohrádek). Fasádu stavby, zděné z cihel a čediče, členily horizontální římsy a lizénové válce (vystupující svislé pruhy), okna měla štukové rámování. Lizény a římdy byly bílé a plochy zdí červené. Přízemí dělila příčná zeď na dva nestejné díly, kuchyň s komínem a schodiště do prvního patra. V prbním a druhém poschodí byly krby. Druhé patro nebylo dělené a sloužilo jako společenská místnost v době honů. Markrabata Ludvík a August Jiří vyžadovali na ...
Text z cedule u zříceniny zámku., 30.12. 2002
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  zámek
  lovecký
  zřícenina
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Ostrov
  Další lovecké zámky
  Místa v okolí

  Ostrov

  Místo se nachází v hranicích
  města Ostrov.
  HistorieSídliště, založené asi ve 13. století, bylo kolem r. 1330 povýšeno na město. Na své pečeti užívalo město plného českého znaku i s klenotem, drženého dvěma zvířaty, pokládanými dříve za vlky, ve skutečnosti, jak dnes víme, veverkami. Toto znamení zůstalo charakteristické i později pro menší pečeť města. V literatuře o dějinách města Ostrova nad Ohří se dočteme, že v r. 1577 nebo 1604 dostalo město od císaře Rudolfa II. nový znak, a to na modrém štítě pětivěžový hrad s královským erbem v bráně a veverkami po stranách. V nejnovější době byl dokonce nalezen opis privilegia z 25. července 1604, jímž Rudolf II. dal městu tento znak (otiskl jej K. Liška v Listech Genealogické a heraldické společnosti 8, 1975, bohužel bez příslušných údajů o původu a uložení opisu, které doplňuje v odstavci dokladů). Ve skutečnosti však tímto privilegiem Rudolf II. nedal městu nový znak, nýbrž jeho užívání jenom potvrdil, jak zcela jednoznačně prokazují pečeti s tímto znakem z r. 1596 (SÚA, Klášterní listiny křižovnické Scr. 19, č. 300) a dokonce z r. 1576 (OA Karlovy Vary, AM Karlovy Vary). Podle materiálu SÚA, SMP, 106-0 16 i ČKD byla totiž skutečnost asi taková: Ostrov užíval starého znamení královského erbu s veverkami po stranách asi do 16. století, kdy dostal od císaře Ferdinanda I. nebo Maxmiliána II. nejpozději r. 1575 nový znak s pětivěžovým hradem. Asi v r. 1604 shořely však v Ostrově při požáru dokumenty o znaku, a proto se Ostrovští 18. května obrátili k císaři s prosbou, aby jim potvrdil novým privilegiem užívání pečeti s novým znakem. Stalo se tak privilegiem z 25. července 1604, které tedy potvrdilo platnost privilegia vydaného asi r. 1575. Znak měl mít podle popisu v privilegiu podobu hradu, na jehož krajní věže šplhají dvě veverky a v bráně je český královský znak i s klenotem. Hrad sestával z pěti věží s brankou, vrcholících stanovými střechami s makovicemi, střední z nich nesla na špici dvě makovice. V pozdější době (18. století) se nad stejně malovaný pětivěžový hrad kladlo sedm vysokých městského střech. V období vlády Ludvíka Viléma z Badenu v 1. polovina 18. století městský český znak v bráně nahrazoval podobným znakem badenským, tj. stříbrným štítem s červeným vztyčeným doprava obráceným korunovaným jednoocasým lvem, nad kterýmžto štítkem byl kolčí helm doprava obrácený s červeno-stříbrnými pokryvadly a stříbrným křídlem v klenotu. V novější době se však město vrátilo k prvotní podobě s českým znakem, ale se sedmi špičatými střechami, což vzniklo nepochopením, že střední věž měla původně dvě makovice. Kromě toho dnes město užívá znaku bez českého erbu, tedy s branou prázdnou. Nejsprávnější by však bylo vrátit se k prvotní podobě znaku, popsané v privilegiu.

  Odkazy (www strany)

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  Turistické mapy 1:50 000, KartografieNová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 1331
  Typ místa: zámek
  Podkategorie: lovecký
  Stav místa: zřícenina
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?1331
  Uveřejněno: 30.12.2002
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 17' 29.68"
  E 12° 57' 49.97"
  Země: Česká republika
  Kraj: Karlovarský kraj
  Okres:  Karlovy Vary  (KV)
  Obec: Ostrov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.167.196.208)