Hrady.cz

Graficke pismenko Hrad byl postaven v roce 1467 řádem rytířů svatého Jana v Jeruzalémě (též Řád rhodských rytířů, poté Řád maltézských rytířů, dnes Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) na vysoké a strmé skále v západním cípu ostrova Rhodos na místě starší byzantské pevnosti. Byl určen k obraně před útoky Osmanské říše. V letech 1480-1489 jej nechal opravit velmistr řádu Pierre d'Aubusson. Monolithos byl považován za jednu z nejdůležitějších rhodských pevností johanitů, protože z něj bylo vidět na všechna okolní strategická místa. Vláda rytířů svatého Jana na Rhodosu trvala 213 let až do 29. prosince 1522, kdy byli johanité po šestiměsíčním obléhání donuceni předat ostrov sultánu Sulejmanu Nádhernému. Některé části ostrova však Turci zcela neovládli ani po odchodu johanitů a ty si udržely jistou autonomii. Hrad Monolithos byl v historii několikrát obléhán, ale díky velmi těžké přístupnosti nebyl nikdy dobyt.

Text: historie
12.3. 2015 - Luděk Vláčil - zdroj: http://www.kastra.eu , a další


© Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 54.163.42.154, RSS, Vaše oblíbená místa,