Hrady.cz
První zmínka o vsi je z r. 1273 v listině kláštera v Doksech. Od konce 15. stol. vlastní ves rod Haslauerů z Hozlau, kteří zde založili ren. tvrz a jsou zde připomínáni ve 20. l. 17. stol. Poslední zmínky o ml. tvrzi jsou z poč. 18. stol. Dnes ne moc výrazné tvrziště, na jehož temeni stojí čp. 52.
Hlavní obrázek místa
Budova na pahorku tvrziště
© Martin Kabeláč 10/2011
Graficke pismenko Ves Květnová (původní název Permersgrün) pravděpodobně byla založena během kolonizace v 13. století německými osadníky a náležela k hradu Loket. První zmínka o vsi Permersgrün je z roku 1273 v listině kláštera v Doksech. V průběhu 14. století na vyvýšeném místě nad vsí vzniká tvrz. V roce 1437 drží ves a tvrz Hildebrant Preysner. Dalším majitelem byl Petr ze Šternberka, odpůrce Jiříka z Poděbrad a z tohoto důvodu je starší tvrz v r. 1450 obléhána, dobyta a pobořena Mikulášem Hasištejnem z Lobkovic. Stejného roku byla ves opět vrácena dle ustanovení "Vlčtejnské" mírové smlouvy Petrovi ze Šternberka, který ...
Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí II.,kol. autorů, Argo 2000, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. - Západní Čechy, Svoboda, Praha 1985, 21.10. 2011

  popis

  Na málo výrazném temeni tvrziště stojí dům čp. 52. Nedaleko jihovýchodního rohu je málo patrná prohloubenina po příkopu. V zadní (východní) části domu je už příkop dobře patrný. Podle tvaru tvrziště a dispozice vystává otázka, jestli renesanční tvrz neměla v těchto místech svojí gotickou předchůdkyni. Tuhle domněnku může potvrdit, nebo vyvrátit pouze archeologický průzkum.
  Petr Nožička, 21.10. 2011
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  tvrz
  terénní náznaky
  nepřístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Ostrov
  Další tvrze
  Místa v okolí

  Ostrov

  Místo se nachází v hranicích
  města Ostrov.
  HistorieSídliště, založené asi ve 13. století, bylo kolem r. 1330 povýšeno na město. Na své pečeti užívalo město plného českého znaku i s klenotem, drženého dvěma zvířaty, pokládanými dříve za vlky, ve skutečnosti, jak dnes víme, veverkami. Toto znamení zůstalo charakteristické i později pro menší pečeť města. V literatuře o dějinách města Ostrova nad Ohří se dočteme, že v r. 1577 nebo 1604 dostalo město od císaře Rudolfa II. nový znak, a to na modrém štítě pětivěžový hrad s královským erbem v bráně a veverkami po stranách. V nejnovější době byl dokonce nalezen opis privilegia z 25. července 1604, jímž Rudolf II. dal městu tento znak (otiskl jej K. Liška v Listech Genealogické a heraldické společnosti 8, 1975, bohužel bez příslušných údajů o původu a uložení opisu, které doplňuje v odstavci dokladů). Ve skutečnosti však tímto privilegiem Rudolf II. nedal městu nový znak, nýbrž jeho užívání jenom potvrdil, jak zcela jednoznačně prokazují pečeti s tímto znakem z r. 1596 (SÚA, Klášterní listiny křižovnické Scr. 19, č. 300) a dokonce z r. 1576 (OA Karlovy Vary, AM Karlovy Vary). Podle materiálu SÚA, SMP, 106-0 16 i ČKD byla totiž skutečnost asi taková: Ostrov užíval starého znamení královského erbu s veverkami po stranách asi do 16. století, kdy dostal od císaře Ferdinanda I. nebo Maxmiliána II. nejpozději r. 1575 nový znak s pětivěžovým hradem. Asi v r. 1604 shořely však v Ostrově při požáru dokumenty o znaku, a proto se Ostrovští 18. května obrátili k císaři s prosbou, aby jim potvrdil novým privilegiem užívání pečeti s novým znakem. Stalo se tak privilegiem z 25. července 1604, které tedy potvrdilo platnost privilegia vydaného asi r. 1575. Znak měl mít podle popisu v privilegiu podobu hradu, na jehož krajní věže šplhají dvě veverky a v bráně je český královský znak i s klenotem. Hrad sestával z pěti věží s brankou, vrcholících stanovými střechami s makovicemi, střední z nich nesla na špici dvě makovice. V pozdější době (18. století) se nad stejně malovaný pětivěžový hrad kladlo sedm vysokých městského střech. V období vlády Ludvíka Viléma z Badenu v 1. polovina 18. století městský český znak v bráně nahrazoval podobným znakem badenským, tj. stříbrným štítem s červeným vztyčeným doprava obráceným korunovaným jednoocasým lvem, nad kterýmžto štítkem byl kolčí helm doprava obrácený s červeno-stříbrnými pokryvadly a stříbrným křídlem v klenotu. V novější době se však město vrátilo k prvotní podobě s českým znakem, ale se sedmi špičatými střechami, což vzniklo nepochopením, že střední věž měla původně dvě makovice. Kromě toho dnes město užívá znaku bez českého erbu, tedy s branou prázdnou. Nejsprávnější by však bylo vrátit se k prvotní podobě znaku, popsané v privilegiu.

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  Turistické mapy 1:50 000, KartografieNová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 10484
  Typ místa: tvrz
  Stav místa: terénní náznaky
  Přístupnost: nepřístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?10484
  Uveřejněno: 29.11.2011
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 19' 32.44"
  E 12° 58' 39.82"
  Země: Česká republika
  Kraj: Karlovarský kraj
  Okres:  Karlovy Vary  (KV)
  Obec: Ostrov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 54.82.73.21, RSS, Vaše oblíbená místa,