Hrady.cz
První zmínka o vsi je z roku 1273 v listině kláštera v Doksech. V průběhu 14. století na kopci nad vsí vznikla tvrz. V roce 1437 drží ves a tvrz Hildebrant Preysner. Za majitele Petra ze Šternberka byla v roce 1450 dobyta Mikulášem Hasištejnem z Lobkovic a pravděpodobně zanikla.
Hlavní obrázek místa
Pohled na tvrziště
© Martin Kabeláč 4/2007
Graficke pismenko Ves Květnová (původní název Permersgrün) pravděpodobně byla založena během kolonizace v 13. století německými osadníky a náležela k hradu Loket. První zmínka o vsi Permersgrün je z roku 1273 v listině kláštera v Doksech. V průběhu 14. století na vyvýšeném místě nad vsí vzniká tvrz. V roce 1437 drží ves a tvrz Hildebrant Preysner. Dalším majitelem byl Petr ze Šternberka, odpůrce Jiříka z Poděbrad a z tohoto důvodu je tvrz v r. 1450 obléhána, dobyta a pobořena Mikulášem Hasištejnem z Lobkovic. Stejného roku byla ves opět vrácena dle ustanovení "Vlčtejnské" mírové smlouvy Petrovi ze Šternberka, který ...
Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí II.,kol. autorů, Argo 2000, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. - Západní Čechy, Svoboda, Praha 1985, 21.10. 2011

  popis

  Malé, protáhlé tvrziště ze tří stran chráněné strmými svahy, ze čtvrté strany oddělené šíjovým příčným příkopem beze stop jakékoliv zástavby. Jádro je poškozeno kamenolomy. Vzhledem k malé rozloze jádra a předpokládanému stáří objektu je pravděpodobné, že zde stávala nanejvýš obytná věž a možná ještě jeden menší objekt. Pravděpodobně byly využívány také malé plošinky na úbočí, které mohly sloužit jako předhradí s provozními objekty.
  Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí II.,kol. autorů, Argo 2000, 21.10. 2011
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Karlovy Vary  (KV)
  Ostrov
  Další tvrze
  Místa v okolí

  Ostrov

  Místo se nachází v hranicích
  města Ostrov.
  HistorieSídliště, založené asi ve 13. století, bylo kolem r. 1330 povýšeno na město. Na své pečeti užívalo město plného českého znaku i s klenotem, drženého dvěma zvířaty, pokládanými dříve za vlky, ve skutečnosti, jak dnes víme, veverkami. Toto znamení zůstalo charakteristické i později pro menší pečeť města. V literatuře o dějinách města Ostrova nad Ohří se dočteme, že v r. 1577 nebo 1604 dostalo město od císaře Rudolfa II. nový znak, a to na modrém štítě pětivěžový hrad s královským erbem v bráně a veverkami po stranách. V nejnovější době byl dokonce nalezen opis privilegia z 25. července 1604, jímž Rudolf II. dal městu tento znak (otiskl jej K. Liška v Listech Genealogické a heraldické společnosti 8, 1975, bohužel bez příslušných údajů o původu a uložení opisu, které doplňuje v odstavci dokladů). Ve skutečnosti však tímto privilegiem Rudolf II. nedal městu nový znak, nýbrž jeho užívání jenom potvrdil, jak zcela jednoznačně prokazují pečeti s tímto znakem z r. 1596 (SÚA, Klášterní listiny křižovnické Scr. 19, č. 300) a dokonce z r. 1576 (OA Karlovy Vary, AM Karlovy Vary). Podle materiálu SÚA, SMP, 106-0 16 i ČKD byla totiž skutečnost asi taková: Ostrov užíval starého znamení královského erbu s veverkami po stranách asi do 16. století, kdy dostal od císaře Ferdinanda I. nebo Maxmiliána II. nejpozději r. 1575 nový znak s pětivěžovým hradem. Asi v r. 1604 shořely však v Ostrově při požáru dokumenty o znaku, a proto se Ostrovští 18. května obrátili k císaři s prosbou, aby jim potvrdil novým privilegiem užívání pečeti s novým znakem. Stalo se tak privilegiem z 25. července 1604, které tedy potvrdilo platnost privilegia vydaného asi r. 1575. Znak měl mít podle popisu v privilegiu podobu hradu, na jehož krajní věže šplhají dvě veverky a v bráně je český královský znak i s klenotem. Hrad sestával z pěti věží s brankou, vrcholících stanovými střechami s makovicemi, střední z nich nesla na špici dvě makovice. V pozdější době (18. století) se nad stejně malovaný pětivěžový hrad kladlo sedm vysokých městského střech. V období vlády Ludvíka Viléma z Badenu v 1. polovina 18. století městský český znak v bráně nahrazoval podobným znakem badenským, tj. stříbrným štítem s červeným vztyčeným doprava obráceným korunovaným jednoocasým lvem, nad kterýmžto štítkem byl kolčí helm doprava obrácený s červeno-stříbrnými pokryvadly a stříbrným křídlem v klenotu. V novější době se však město vrátilo k prvotní podobě s českým znakem, ale se sedmi špičatými střechami, což vzniklo nepochopením, že střední věž měla původně dvě makovice. Kromě toho dnes město užívá znaku bez českého erbu, tedy s branou prázdnou. Nejsprávnější by však bylo vrátit se k prvotní podobě znaku, popsané v privilegiu.

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Shocart turistické 1:50 000Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  Turistické mapy 1:50 000, KartografieNová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.

  Nová místa


  Základní informace místa
  ID místa: 10483
  Typ místa: tvrz
  Stav místa: terénní náznaky
  Přístupnost: volně přístupno
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?10483
  Uveřejněno: 29.11.2011
  Geolokace místa
  WGS84   N 50° 19' 43.86"
  E 12° 58' 51.45"
  Země: Česká republika
  Kraj: Karlovarský kraj
  Okres:  Karlovy Vary  (KV)
  Obec: Ostrov
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 54.82.73.21, RSS, Vaše oblíbená místa,