Hrady.cz

solnice

Jihočeské motocyklové muzeum
Budova byla postavena r. 1531 jako skladiště obilí, později byla využívaná jako městská zbrojnice a ještě později v ní byl sklad soli. Dnes slouží Jihočeskému motocyklovému muzeu a lze zde shlédnout mnoho historických motocyklů vyrobených od r. 1899.
Hlavní obrázek místa
© Jiří Suchomel, 01/2009
Graficke pismenko Budova zbrojnice se nachází na Piaristickém náměstí vedle kostela a kláštera dominikánů. Postavena byla roku 1531 a později v ní byl umístěn sklad soli. Dnes budova slouží Jihočeskému motocyklovému muzeu v jehož expozici lze shlédnout na 90 historických motocyklů od roku 1899 po současnost, historická jízdní kola a další zajímavosti z oblasti letectví a automobilismu.
Solnice je obdélná renesanční budova s vysokým stupňovitým štítem se střílnami a kamennými maskami.
Zany, 2.1. 2005
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   České Budějovice  (CB)
  České Budějovice
  Další paláce, domy
  Místa v okolí

  České Budějovice

  Místo se nachází v hranicích
  města České Budějovice.
  HistorieKrálovské město bylo založeno králem Přemyslem II. r. 1265. Ve středověku užívalo znaku odvozeného z obrazu nejstarší pečeti, doloženého v rukopisech OA od let 1406 a 1416 a popsaného v listině z roku 1479, totiž červeného trojhranného štítu, v jehož dolní polovině stojí bílá, kvádrovaná hradební zeď bez cimbuří a nad ní tři bílé, kvádrované obkrouhlé věže se zlatými, kuželovými střechami s makovicemi. Střední věž byla širší, krajní užší. Na střední věži visí přes hradbu gotický trojúhelníkový štít červené barvy s bílým českým lvem. Dne 7. října 1479 polepšil král Vladislav II. znak Českých Budějovic, takže nadále sestával z dole zaobleného červeného štítu, na němž je v dolní polovině bílá, kvádrovaná hradební zeď s cimbuřím a nad ní stojí tři věže kvádrované s cimbuřím a zlatými střechami s makovicemi. Střední věž je vyšší a širší a má velké trojdílné okno s kamennými křížem, boční věže jsou užší s dvoudílnými okny. Na hradební zdi visí uprostřed gotický štítek červený s bílým, dvouocasým českým lvem se zlatou korunou. Nad štítem stojí kolčí helm s královskou korunou a pokryvadly. Znak i korunu drží dva ozbrojenci. K novému polepšení došlo privilegiem císaře Ferdinanda III. z 5. srpna 1648. Takto polepšeny znak se popisuje: Na zakulaceném štítě ve zlaté kartuši je v dolní polovině bílá kvádrovaná zeď, v patě štítu modré trojvrší, střední vrch je vyšší než oba postranní, pod ním zkřížená hornická kladívka tmavě kovové barvy se zlatými topůrky, vlevo bílý srpek měsíce v první čtvrti v přirozené barvě; na středním vrchu stojí anděl ve žluté říze s vavřínovým věncem na čele a s taseným mečem v pravici, držící před sebou štítek se znakem Království českého. V horní červené polovině štítu jsou tři v dolní polovině kvádrované, v horní polovině hladké, bílé, čtyřhranné věže stejné výšky s modrou sedlovitou střechou, zlatými, na střechu přisedlými makovicemi, zakončenými korouhvičkami. Prostřední věž, zobrazená průčelně, je o třetinu širší než věže postranní, z nichž je vidět průčelní i boční stranu. Každá věž má po dvou střílnách, umístěných těsně pod střechou, a z nich vyčnívají zlaté hlavně děl. Nad štítem je otevřený, kupředu obrácený turnajský helm s královskou korunou, nad ní je horní polovina zlatého, dvouocasého, korunovaného lva nesoucího štítek babenberských Rakous, v bílém břevnu jsou černé iniciály F III. Po pravé straně jsou černo-žluté fafrnochy, po levé červeno-bílé. Helm přidržují dva ozbrojenci s tasenými meči, s otevřenými turnajskými přílbami a královskými korunami. Tohoto znaku, několikrát pak potvrzeného, se užívalo beze změny do r. 1932. Dne 7. září 1932 rozhodla městská rada o změně, a to černo-žluté fafrnochy byly nahrazeny modro-bílými a štítek s iniciálou F III byl nahrazen červeno-bílým štítkem štípeným. Dne 30. února 1937 rozhodlo pak městské zastupitelstvo o nové úpravě, při níž červeno-bílý štítek byl proměněn na červený se stříbrným datem 28. října 1918 a fafrnochy měly být nadále po obou stranách štítu červené a bílé. Obě tyto změny byly provedeny bez schválení ministerstva vnitra. R. 1965 upustil národní výbor v Českých Budějovicích od užívání tohoto složitého znaku a vrátil se opět bez jakéhokoli potvrzení k jednoduchému znaku středověkému po způsobu nejstarší pečeti. Znak této starožitné podoby je podle rozhodnutí MěstNV platný i v současné době.

  Turistické mapy

  Turistické mapy 1:100 000, KartogradieEdice Kartografie

  Nová místa


  Kontaktní informace
  Jihočeské motocyklové muzeum - Malá solnice
  Piaristické náměstí
  370 00 České Budějovice
  Tel: 723 247 104
  URL: http://www.motomuseum.cz/
  Základní informace místa
  ID místa: 1009
  Typ místa: ostatní
  Podkategorie: palác, dům
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno v návštěvních hodinách
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?1009
  Uveřejněno: 2.1.2005
  Geolokace místa
  WGS84   N 48° 58' 33.73"
  E 14° 28' 18.36"
  Země: Česká republika
  Kraj: Jihočeský kraj
  Okres:  České Budějovice  (CB)
  Obec: České Budějovice
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg del.icio.us

  Upravit
  Nahlásit chybu
  TOPlist
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
  RSS, Vaše oblíbená místa, (54.158.219.248)