Hrady.cz
Kostel založen spolu s městem ke konci 13. stol., až do 16. stol. obklopen hřbitovem. V pol. 16. stol. přestavěn a koncem téhož stol. vyhořel. Obnoven a v 2. pol. 17. stol. postavena nová zvonice. V letech 1903 až 1907 větší opravy.
Hlavní obrázek místa
Kostel od východu
© Iva Spurná 3.4.2010
Graficke pismenko Kostel najdete v Berouně hned při náměstí. Dříve jej obklopoval hřbitov, dnes parkoviště. Jedná se o trojlodní baziliku s hranolovou věží na jižní straně. Zařízení kostela je převážně z 18. stol. Koncem roku 2000 byl kostel opatřen čtyřmi novými zvony (Václav, Ludmila, Anežka a Vojtěch).
4.4. 2004

  historie

  Kostel sv. Jakuba Většího
  Kostel byl založen (stejně jako celé město) ke konci 13. století, přestavěn byl v roce 1543. V roce 1599 vyhořel a o sedm let později byl obnoven. V letech 1677–1683 přibyla ke kostelu zvonice od pražského stavitele V. Kapouna. Další velká obnova proběhla v roce 1736. V letech 1770–71 byly přistavěny boční empory, další oprava v roce 1784. Poslední větší úprava proběhla za vedení architekta Josefa Fanty v letech 1903–07. V roce 2000 byl kostel

  Ivka, 27.2. 2011
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 2.10. 2012

  popis

  Kostel je koncipován jako bazilikální trojlodní stavba s emporami nad bočními loděmi. Ukončen je obdélným pětibokým presbytářem s hranolovou věží při jižní stěně. Na jihu a západě jsou čtvercové předsíně. Opěráky jsou na přesbytáři a severní straně lodi. Na severní zdi je reliéf Ukřižovaného z počátku 17. století, na západní straně pak pamětní deska Martinu Podstatnému z r. 1825. Trojlodí a presbytář mají křížovou křebínkovou klenbu z druhé

  Ivka, 27.2. 2011
  Menu a stránka samotná se upravuje...

  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Beroun  (BE)
  Beroun
  Další kostely, chrámy
  Místa v okolí

  Beroun

  Místo se nachází v hranicích
  města Beroun.
  HistoriePrvní zmínka o Berouně je z 12. století, městem se jmenuje kolem r. 1295. Kdy získal Beroun znak, není známo. Odvozuje se nepochybně ze starého pečetního znamení, které známe už z nejstarší zachované pečeti z r. 1351. Existence tohoto znamení svědčí, že V. Vojtíšek se mýlil, když považoval za původní znak Berouna jenom samotné znamení černého medvěda. K tomuto přesvědčení jej svedl patrně zápis v městské knize z r. 1529 o pořízení nového pečetidla s úplným znakem, "neb předtím pečetí malou se pečetilo, kteráž toliko na štítu medvěda měla". Žádný jiný doklad pro Vojtíškovu hypotézu neexistuje. Zápis z roku 1529 pak neříká nic jiného, než že město po nějakou dobu pečetilo jenom svou menší pečetí se znamením medvěda. Menší pečeti však nejednou nesly zjednodušená nebo i odchylná znamení od velkých pečetí (např. v Písku znak českého lva, zatímco na velké pečeti byla hradba s věžemi, měsícem a hvězdami). Týž zápis z r. 1529 usvědčuje z omylu i některé novodobé historické pracovníky, kteří pokládají postavu na cimbuří berounského znaku za krále a přidávají mu na přílbu korunu. Na starých pečetích se koruna nevyskytuje a zápis z r. 1529 výslovně praví, že mezi věžemi je "voděnec", nikoli král.

  Turistické mapy

  Turistické mapy KČT 1:50 000Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec
  Cykloturistické mapy, KartografieMapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Nová místa


  Kontaktní informace
  Římskokatolická farnost Beroun
  farní kostel sv. Jakuba st., apoštola
  Seydlovo nám. 24
  266 01 Beroun
  Tel: 311 621 964
  E-mail: farnost.beroun@seznam.cz
  Základní informace místa
  ID místa: 895
  Typ místa: sakrální památky
  Podkategorie: kostel, chrám
  Stav místa: zachovalý
  Přístupnost: přístupno příležitostně
  Odkaz: http://www.hrady.cz/?895
  Uveřejněno: 4.4.2004
  Geolokace místa
  WGS84   N 49° 57' 50.00"
  E 14° 04' 18.50"
  Země: Česká republika
  Kraj: Středočeský kraj
  Okres:  Beroun  (BE)
  Obec: Beroun
  Facebook TwitThis Google MySpace Live Digg

  Upravit informace
  © Copyright 1995-2018 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076 IP 54.92.193.89, RSS, Vaše oblíbená místa,